3. Zdravé srdce, zdravé kosti

Tato lekce přináší nejnovější poznatky vyplývající z výzkumů zabývajících se prevencí dvou nejčastějších civilizačních onemocnění.

Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou nemocnosti a úmrtnosti v ČR i ve všech dalších ekonomicky vyspělých zemích. Každoročně v naší zemi na tato onemocnění umírá přibližně 60 tisíc osob. Výskyt kardiovaskulárních chorob je u nás výrazně vyšší než ve většině západoevropských zemí.

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT