1. Vezmi zdraví do svých rukou

Co znamená být zdravý?

Zřejmě nejznámější definici zdraví vytvořila Světová zdravotnická organizace (World Health Organization). Tato definice říká: „Zdraví je stav, kdy se člověk cítí naprosto dobře a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti.“ Být zdravý tedy znamená prožívat kvalitní život. Toho mohou docílit i ti, kdo jsou tělesně postiženi, a to i přesto, že jejich aktivní život je částečně omezen.

Korespondenční kurz „Vezmi zdraví do svých rukou“ vám chce poskytnout dostatek informací, abyste o svém zdraví mohli odpovědně rozhodovat a zvolit si takový životní styl, který bude pro váš organizmus prospěšný.

Všechny informace v tomto kurzu vycházejí z vědeckých poznatků a v současnosti je odborná veřejnost považuje za korektní.

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT